E-LEARNING.BY
Меню события: ИнформацияУчастники
Открытый дистанционный курс «Куратор содержания-3 (Сетевой информационный аналитик)»
Создатель: Владимир Кухаренко
Время: с 13.10.2014 по 07.12.2014
Место: Харьков
Тип: курс
Сайт: http://dl.kharkiv.edu
Организатор: НТУ «ХПИ»
Дистанционный курс «Куратор содержания-3 (Сетевой информационный аналитик)»

В настоящее время наблюдается непрерывный рост информации в сети: ежеминутно загружается на YouTube 72 часов видео, каждый день создается 340000000 твитов, каждый месяц на Facebook создаются 25000000000 единиц контента. И таких примеров можно приводить множество.
Поэтому появилась потребность в новой деятельности в сети, которую осуществляет куратор содержания — человек, который постоянно собирает, структурирует, комментирует определенную тему и дает пользователю полную информацию с комментариями по требованию. Это название происходит от Сontent сurator — хранитель музея. Иногда куратора содержания называют мастером новостей. Такого человека можно назвать сетевым информационным аналитиком, или просто сетевым аналитиком.
Термин «куратор содержания» появился в 2008 году и привлек внимание пользователей Интернет. С одной стороны — это квалификация, с другой, возможно — специальность. Одно понятно, специалистов этого профиля необходимо готовить.
Дистанционный курс «Куратор содержания» рассчитан на 8 недель и ориентирован на магистров, аспирантов, преподавателей, специалистов дистанционного обучения. Во время обучения используется выполнение индивидуальных заданий, работа в форуме, обсуждение проблемных вопросов на семинаре.
Программа курса
Неделя 1 Куратор содержания. Определение
Неделя 2 Характеристика и компетенции куратора
Неделя 3 Поиск информации в сети
Неделя 4 Роль куратора в электронной библиотеке
Неделя 5 Персональная учебная среда и персональная учебная сеть
Неделя 6 Определение качества информации
Неделя 7 Методы работы куратора содержания
Неделя 8 Инструменты куратора содержания
Курирование содержания может быть использовано в различных областях, например, в образовании — это обеспечение профессиональной, педагогической и технологической деятельности преподавателя. В бизнесе — это маркетинг. Умение курировать содержание важно для библиотечного работника.
Результатом обучения является выполнение слушателем проекта «Курирование конкретной предметной области»
Обучение в курсе бесплатное.
Для участия в курсе необходимо заполнить анкету (адрес на сайте http://dl.kharkiv.edu).
Начало занятий с 13 октября 2014
9 октября в 12-00 по киевскому времени будет проведен вводный вебинар. Ссылка на вход в вебинар будет размещена по адресу http://dl.kharkiv.edu
Язык общения: украинский и русский
Авторы и тьюторы курса руководитель Проблемной лаборатории дистанционного обучения НТУ «ХПИ» проф. Кухаренко Владимир Николаевич, зам. директора библиотеки НТУ «ХПИ» Главчева Юлия Николаевна. 

Видео «Куратор содержания»


Дистанційний курс «Куратор змісту-3 (Мережевий інформаційний аналітик)»

В теперішній час спостерігається безперервне зростання інформації в мережі: щохвилини завантажується на YouTube 72 годин відео, кожен день створюється 340 мільйонів твітів, кожен місяць на Facebook створюються 25 мільярдів одиниць контенту. І таких прикладів можна наводити безліч.
Тому з'явилася потреба в новій діяльності в мережі, яку здійснює куратор змісту — людина, яка постійно збирає, структурує, коментує певну тему і дає користувачеві повну інформацію з коментарями на вимогу. Ця назва походить від Сontent сurator — хранитель музею. Іноді куратора змісту називають майстром новин. Таку людину можна назвати мережевим інформаційним аналітиком, або просто мережевим аналітиком.
Термін «куратор змісту» з'явився в 2008 році і привернув увагу користувачів Інтернет. З одного боку — це кваліфікація, з іншого, можливо — спеціальність. Одне зрозуміло, фахівців цього профілю необхідно готувати.
Дистанційний курс «Куратор змісту» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на магістрів, аспірантів, викладачів, фахівців дистанційного навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань на семінарі.
Програма курсу
Тиждень 1. Куратор змісту. Визначення
Тиждень 2. Характеристика і компетенції куратора
Тиждень 3. Пошук інформації в мережі
Тиждень 4. Роль куратора в електронній бібліотеці
Тиждень 5. Персональне навчальне середовище і персональна навчальна мережа
Тиждень 6. Визначення якості інформації
Тиждень 7. Методи роботи куратора змісту
Тиждень 8. Інструменти куратора змісту
Курування змісту може бути використане в різних областях, наприклад, в освіті це забезпечення професійної, педагогічної та технологічної діяльності викладача. У бізнесі — це маркетинг. Уміння курувати зміст важливо для бібліотечного працівника.
Результатом навчання є виконаний слухачем проекту «Курування конкретної предметної області»
Навчання в курсі безкоштовне.
Для участі в курсі необхідно заповнити анкету (адреса на сайті http://dl.kharkiv.edu ).
Початок занять з 13 жовтня 2014 р.
9 жовтня о 12-35 за київським часом буде проведено установчий вебінар. Посилання на вхід у вебінар буде розміщено за адресою http://dl.kharkiv.edu
Мова спілкування: українська та російська
Автори і тьютори курсу керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» проф. Кухаренко Володимир Миколайович, заст. директора бібліотеки НТУ "ХПІ" Главчева Юлія Миколаївна.


Комментарии